Anmeldelse af “Applications of BIM Technology for Interior Decoration in Practice”

“Bogen ‘Applications of BIM Technology for Interior Decoration in Practice’ af You-Ying Jhang og Yu-Cheng Lin beskriver anvendelsen af Building Information Modeling (BIM) i forbindelse med indretningsprojekter. Bogen påpeger de begrænsninger, som 2D CAD-tegninger har med hensyn til kommunikation og diskussion, og foreslår BIM-teknologi som en metode til at forbedre kommunikationen og diskussionen under konstruktionsfasen. Bogen gennemgår også fordele og begrænsninger ved anvendelsen af BIM i praksis og identificerer case studies for at demonstrere effektiviteten af kommunikation og diskussion under byggeprocessen. Bogen er relevant for fagfolk og studerende inden for bygningsdesign og konstruktion og indeholder en omfattende litteraturgennemgang og detaljeret beskrivelse af BIM-processer og metoder for visuel konstruktionsvurdering og kommunikation i konstruktionsfasen. Samlet set er bogen en informativ og nyttig ressource for dem, der ønsker at forstå og anvende BIM-teknologi i interiørprojekter.”

Bogen beskriver, hvordan brugen af Building Information Modeling (BIM) kan forbedre kommunikationen og diskussionen under konstruktionsfasen af et interiørprojekt. Traditionelt set bruges 2D CAD-tegninger til konstruktionsgennemgang, men det medfører ofte fejl og misforståelser. BIM-teknologi kan forbedre dette ved at tilbyde visualisering af konstruerbarhed, kommunikation og review af konstruktionsydeevne. Bogen diskuterer også fordelene og begrænsningerne ved BIM-teknologi og giver forslag til yderligere anvendelser i praksis.